State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Obair Chúrsa / Thionscadal

Roghnaigh as na ceannteidil seo a leanas ar an obair chúrsa phraiticiúil.
AN ARDTEISTIMÉIREACHT:
Ealaín 2018
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide 2019
Eacnamaíocht Bhaile 2019 & 2020
Tíreolaíocht 2019 agus 2020
Innealtóireacht 2019
Teicneolaíocht 2019
Stáir 2018 & 2019
Stáir 2020 & 2021
Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019
Staidéar Foirgníochta 2019
Agricultural Science 2018
Agricultural Economics 2018
Music 2017 & 2018
LCVP 2018
Cartlann
SCRÚDÚ AN TEASTAS SHÓISEARAIGH:
Miotalóireacht 2019
Ealaín Ceardaíocht Dearadh – Tionscadal 2019
Teicneolaíocht 2019
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2019
Eolaiocht 2018
Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019
OSSP 2018
Eacnamaíocht Bhaile 2018
Léann Eabhrach 2018
Music 2018
Environmental and Social Studies 2018
Cartlann
Regulations for the Acceptance and Authentication of coursework for the Certificate Examinations
S_68_08_Certificate_Examinations_Practical_Coursework
S_69_04 Leaving Certificate Accepance of Practical Coursework for Assessment
Guidance for Students and their Parents_Guardians in respect of Home Tuition
Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealaín 2018

S32_18-Art Coursework 2018 IV
S 14 18 Art Coursework extension of closing date IV
S81_16 LC Art - Revised Assessment Framework
S 93_17 LC Art 2018 Circular IV
LC Art 2018 - Coursework Brief IV
LC ART Instructions to superintendent IV 2018
S41_18 LC Art IV Life Sketching

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2019 Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

This Section contains details of the Practical Coursework elements of the Design and Communication Graphics syllabus for candidates sitting the examination in 2019.

Design and Communication Graphics 2019 Student Assignment - IV
S65_18 Design and Communication Graphic Student Assignment 2019

Scrúdú na hArdteistiméireachta Eacnamaiocht Bhaile 2019 & 2020
This section contains details of the practical coursework elements of the Home Economics syllabus for candidates sitting the examination in 2019 & 2020

LC 2019 Home Economics Food Studies Assignments (IV)
S68_18 LC Home Economics Coursework Assignments 2020 IV
LC 2020 Home Economics Food Studies Assignments (IV)
LC 2020 Home Economics Textile and Design Elective Assignments (IV)

Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealáin 2013

Cuirfear eolas chuig na scoileanna faoin ábhar seo i gceann na haimsire. Beidh sé ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin ina dhiaidh sin.

Scrúdú na hArdteistiméireachta Tíreolaíocht 2019 agus 2020

S77_18 Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta 2019
Liosta Sonraithe na dTopaicí Fiosrúcháin 2020
Leaving Cert Geography Prescribed List of Topics 2019 IV
Geographical Investigation sample reporting booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Innealtóireacht 2019

2019 Circular S 72 18 Engineering Project EV and IV
LC 2019 Engineering Practical Examination - Instructions to Teachers
LC 2019 Engineering Practical Examination - Directions to candidates.
LC 2019 Engineering Project - Design - Higher level. General directions to candidates IV
LC 2019 Engineering - Technology Project Manufacture - Ordinary level General directions to candidiates IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Teicneolaiocht 2019

Circular S74_18 Leaving Certificate Technology Coursework 2019 IV
Technology Coursework Briefs 2019 IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2018 and 2019

S73/18 LC History: Arrangements for the presentation and assessment of the Research Study Report

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2020 & 2021

LC S1218 LC History Prescribed Topics 2020 & 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019

S87_17 LC 2018 Religion Coursework circular
2019 S93 17 Leaving Certificate Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework IV
S90_16 Leaving Cert 2018 Relgious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
S88_15 LC 2017 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles
LC 2017 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Staidéar Foirgníochta 2019

M77P Treoracha d Iarrthóirí 2019
Staidéar Foirgníochta 2019 - Postaer
S89_18 Staidéar Foirgníochta 2019 – Comhpháirt na hOibre Cúrsa

Leaving Certificate Agricultural Science 2018

S33-18 Agri Science & Agri Economics - Assessment of Coursework
Amended 2018 Agri Science practical guidelines IV
S20_18 Agricultural Science Coursework Circular

Leaving Certificate Agricultural Economics 2018

S33-18 Agri Science & Agri Economics - Assessment of Coursework
S21_18 Agricultural Economics Coursework Circular

Leaving Certificate Music 2017 & 2018

S59.15 Leaving Certificate Examination in Music (Chords) 2017
LC 2017 Music for the Attention of School Authorities
LC 2017 Music Note for Info of Teachers_Candidates
LC Music Poster 2017
LC Music MP 10 2017
LC Music Pros 2017
LC S75_16 Leaving Cert Music MP 10 Circular
LC 2018 Music for the Attention of School Authorities IV
LC 2018 Music Note for Info of Teachers_Candidates IV
LC Music Poster 2018 IV
LC Music MP 10 2018
LC Music Pros 2018
S89_17 Leaving Certificate Music MP 10 Circular

LCVP 2018

LCVP Case Study 2018 IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Miotalóireacht 2019

2019 Junior Certificate Metalwork Higher level project and Ordinary level project – VIDEO
S80_18 2019 Metalwork Assignments
JC 2019 Metalwork Project Instructions and Design - Higher Level IV
Junior Certificate 2019 Metalwork Project Instructions & Design - Ordinary Level IV
JC Metalwork Techniques and Design Practical Higher Level ML1
JC Metalwork Techniques and Design Practical Higher Level ML2
Important Information - Junior Certificate Metalwork Project - Ordinary Level

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Ealain Ceardaiocht Dearadh Tionscadal 2019

Art, Craft, Design 2019 - Project - Ordinary and Higher Level IV
S71_18 JC Art, Craft, Design - Project 2019 - IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht 2019

S85-18 JC Technology 2019
S67T_19 TS Teicneolaíocht Tascanna Dearaidh

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2019

S84_18 Materials Technology Wood 2019
S54PT_Teicneolaíocht Ábhar-Adhmad Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eolaiocht 2018

S46_18 P2 Eolaíocht
2018 Junior Certificate Science Coursework B Investigation Titles
S80_17 JC Science 2018
JC Science Sample Reporting Booklet OWN
JC Science Sample Reporting Booklet - SET

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019

S88_17 JC 2018 Religion Coursework Circular
S 94 17 Prescribed Titles for Religious Education Journal for Junior Certificate 2018 and 2019 IV
S91_16 JC 2017 2018 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
JC 2017 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Saoránach, Sóisialta Agus Polaitiúil 2018

S40_18 P2 OSSP
S83_16 CSPE Circular 2017
JC CSPE CWAB Sample Booklet
JC CSPE RAP Sample Booklet
JC Guidelines for Completion of CSPE Booklets

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eacnamaíocht Bhaile 2018

HP 10 Order of Merit Form 2018
JC 2018 Home Economics Food Culinary Skills Taks Assessment Format IV
S09_18 (IV) Practical Tests and Project Coursework in Home Economics
JC 2018 Home Economics Guidelines for Food & Culinary Skills Examination IV
S03_18 Guidelines JC Home Economics Food & Culinary Skills Circular 2018

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Léann Eabhrach 2018

S97_17 JC 2018 Jewish Studies Prescribed Titles for Project Work IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2018

JC Memorandum 2018 IV
JC Music MP 10 2018
JC Music PROS 2018
S94_17 JC Performing Tests in Music Circular

Environmental and Social Studies 2018

Form of Application for ESS Examiner in 2018
S34-18 Arrangements for ESS in Junior Certificate Examinations 2018

Cartlann


Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0