State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

2016 & 2017 Obair Chúrsa / Thionscadal

Roghnaigh as na ceannteidil seo a leanas ar an obair chúrsa phraiticiúil.
AN ARDTEISTIMÉIREACHT:
Ealaín 2017 & 2018
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide 2016
Eacnamaíocht Bhaile 2017 & 2018
Tíreolaíocht 2017 agus 2018
Innealtóireacht 2017
Teicneolaíocht 2017
Stair 2015, 2016 & 2017
Oideachas Reiligiúnach 2017 & 2018
Staidéar Foirgníochta 2017
Agricultural Science 2016
Agricultural Economics 2016
Music 2017
Cartlann
SCRÚDÚ AN TEASTAS SHÓISEARAIGH:
Miotalóireacht 2017
Ealaín Ceardaíocht Dearadh – Tionscadal 2017
Teicneolaíocht 2017
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2017
Eolaiocht 2017
Oideachas Reiligiúnach 2017 & 2018
OSSP 2017
Eacnamaíocht Bhaile 2017
Léann Eabhrach 2017
Music 2017
Cartlann
Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealaín 2017 & 2018

S81_16 LC Art - Revised Assessment Framework
Leaving Certificate Art Coursework Sample Workbook BI
Leaving Certificate Art Coursework Sample Examination Paper IV
LC Practical Art Examinations - Art Coursework and Life Sketching Components - Sample Circular IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2017 Graific Dhearaidh agus Chumarasáide

This section contains details of the Practical Coursework elements of the Design and Communication Graphics syllabus for candidates sitting the examination in 2017.

Design and Communication Graphics 2017 Student Assignment
S55_16 Design and Communication Graphics Student Assignment 2017

Scrúdú na hArdteistiméireachta Eacnamaiocht Bhaile 2017 & 2018
This section contains details of the practical coursework elements of the Home Economics syllabus for candidates sitting the examination in 2017 & 2018

LC 2018 Home Economics Coursework Assignments Textiles Design & Design Elective IV
LC 2018 Home Economics Food Studies Assignments IV
Correction - LC Home Economics Food Studies Practical - Coursework Journal (2015 - 2017)
2017 Circular S 53 15 LC Home Economics Coursework Assignments IV
LC 2017 Home Economics Food Studies Asignments IV
LC Home Economics Course Guidelines IV
LC 2017 Home Economics Assignments Textiles Design and Design Elective IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealáin 2013

Cuirfear eolas chuig na scoileanna faoin ábhar seo i gceann na haimsire. Beidh sé ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin ina dhiaidh sin.

Scrúdú na hArdteistiméireachta Tireolaíocht 2017/2018

Leaving Cert Geography Prescribed List of Topics 2018
S78_16 Circular Leaving Cert Geography
Leaving Cert Geography 2017 Prescribed List of Topics
Geographical Investigation sample reporting booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Innealtóireacht 2017

LC 2017 Engineering Practical Instructions to Teachers
2017 Circular S 67 16 Engineering Project EV and IV
LC 2017 Engineering Practical Examination Directions to candidates
LC 2017 Engineering - Technology Project Manufacture - Ordinary level General directions to candidates
LC 2017 Engineering Project-Design Higher level General directions to candidates

Scrúdú na hArdteistiméireachta Teicneolaioch 2017

S71_16 LC Technology Coursework Circular 2017 IV
LC Coursework Briefs 2017 IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stair 2015, 2016 & 2017

S67_14 LC 2015 History Arrangements for Presentation & Assessment of RSR
LC 2015 History RSR Booklet
S12_14 LC History Prescribed Topics 2016 and 2017

Scrúdú na hArdteistiméireachta Oideachas Reiligiúnach 2017 & 2018

S90_16 Leaving Cert 2018 Relgious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
S79_16 LC 2017 Religion Coursework circular
S88_15 LC 2017 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles
LC 2017 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Staidéar Foirgníochta 2017

S38_17 Construction Studies Practical Coursework 2017 IV
S39 17 LC Construction Studies Practical test IV
M77 LC Construction Studies - Cutting List and Equipment
M77T Staidéar Foirníochta - Triail Praiticiuil Treoracha d'Iarrthóirí
S21_17 Staidéar Foirníochta - Scrúdú Praiticiúil
Circular S85_16 Const Studies - Project 2017
Instructions to Candidates 2017 - Const Studies
Postaer - Project - 2017 - Const Studies

Leaving Certificate Agricultural Science 2016

S27_16 LC 2016 Agri. Economics & Agri. Science - Assessment of Coursework
S13_16 Agricultural Science Circular
S26_15 LC 2015 Agri. Economics & Agri. Science - Assessment of Coursework
S12_15 LC 2015 Agricultural Science Circular

Leaving Certificate Agricultural Economics 2016

S27_16 LC 2016 Agri. Economics & Agri. Science - Assessment of Coursework
S14_16 LC 2016 Agricultural Economics Circular
S26_15 LC 2015 Agri. Economics & Agri. Science - Assessment of Coursework
S13_15 LC 2015 Agricultural Economics Circular

Leaving Certificate Music 2017

S59.15 Leaving Certificate Examination in Music (Chords) 2017
LC 2017 Music for the Attention of School Authorities
LC 2017 Music Note for Info of Teachers_Candidates
LC Music Poster 2017
LC Music MP 10 2017
LC Music Pros 2017
LC S75_16 Leaving Cert Music MP 10 Circular

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Miotalóireacht 2017

2017 Circular S 68 16 Metalwork Assignments
JC Metalwork Techniques and Design Practical - Higher Level ML1
JC Metalwork Techniques and Design Practical - Higher Level ML2
JC 2017 Metalwork Project Instructions and Design - Ordinary Level
JC Metalwork Project Instructions and Design- Higher Level
2017 Junior Certificate Metalwork Higher level project - VIDEO

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Ealain Ceardaiocht Dearadh Tionscadal 2017

Art, Craft, Design 2017 - Project - Ordinary and Higher Level (IV)
S63-16 - Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2017 - Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh - Tionscadal

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht 2017

S74_16 JC Technology 2017
S67T Technology Design Tasks 2017

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2017

S73 16 Materials Technology Wood 2017
S54PT Teicneolaíocht Ábhar Adhmad Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh 2017

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eolaiocht 2017

2017 Junior Certificate Science Coursework B Investigation Titles
S82_16 JC Science 2017
JC Science Sample Reporting Booklet OWN
JC Science Sample Reporting Booklet - SET

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Reiligiúnach 2017 & 2018

S91_16 JC 2017 2018 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
JC 2017 Religious Education Coursework Booklet
S80_16 JC 2017 Religious Education Coursework Circular

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Saoránach, Sóisialta Agus Polaitiúil 2017

S83_16 CSPE Circular 2017
JC CSPE CWAB Sample Booklet
JC CSPE RAP Sample Booklet
JC Guidelines for Completion of CSPE Booklets

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eacnamaíocht Bhaile 2017

JC 2017 Home Economics Food and Culinary Skills Order of Merit BI
JC 2017 Home Economics Food Culinary Skills Tasks Assessment Format I.V.
S03_17 Practical Tests and Project Coursework in Home Economics IV
JC 2017 Home Economics Guidelines for Food & Culinary Skills Examination
S02_17 Guidelines JC Home Economics Food Culinary Skills Circular 2017

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Léann Eabhrach 2017

S89_16 JC 2017 Jewish Studies Practical Titles for Project Work 2017 IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2017

JC Music Memorandum 2017
JC Music MP 10 2017
JC Music Pros 2017
JC S76_16 JC Performing Tests in Music Circular

Cartlann


Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: May 11 2017, 08:20 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0