State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

2017 & 2018 Obair Chúrsa / Thionscadal

Roghnaigh as na ceannteidil seo a leanas ar an obair chúrsa phraiticiúil.
AN ARDTEISTIMÉIREACHT:
Ealaín 2018
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide 2018
Eacnamaíocht Bhaile 2017, 2018 & 2019
Tíreolaíocht 2018 agus 2019
Innealtóireacht 2018
Teicneolaíocht 2018
Stáir 2015, 2016 & 2017
Stáir 2018 & 2019
Stáir 2020 & 2021
Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019
Staidéar Foirgníochta 2018
Agricultural Science 2018
Agricultural Economics 2018
Music 2017 & 2018
Cartlann
SCRÚDÚ AN TEASTAS SHÓISEARAIGH:
Miotalóireacht 2018
Ealaín Ceardaíocht Dearadh – Tionscadal 2018
Teicneolaíocht 2018
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2018
Eolaiocht 2018
Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019
OSSP 2017
Eacnamaíocht Bhaile 2018
Léann Eabhrach 2018
Music 2018
Cartlann
Regulations for the Acceptance and Authentication of coursework for the Certificate Examinations
S_68_08_Certificate_Examinations_Practical_Coursework
S_69_04 Leaving Certificate Accepance of Practical Coursework for Assessment
Guidance for Students and their Parents_Guardians in respect of Home Tuition
Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealaín 2018

S 14 18 Art Coursework extension of closing date IV
S81_16 LC Art - Revised Assessment Framework
S 93_17 LC Art 2018 Circular IV
LC Art 2018 - Coursework Brief IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2018 Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

This Section contains details of the Practical Coursework elements of the Design and Communication Graphics syllabus for candidates sitting the examination in 2018.

Design and Communication Graphics 2018 Student Assignment
S61_17 Design and Communication Graphics Student Assignment 2018

Scrúdú na hArdteistiméireachta Eacnamaiocht Bhaile 2017 & 2018
This section contains details of the practical coursework elements of the Home Economics syllabus for candidates sitting the examination in 2017 & 2018

LC 2019 Home Economics Food Studies Assignments (IV)
S75_17 LC Home Economics Food Studies Practical - Coursework IV
LC 2018 Home Economics Coursework Assignments Textiles Design & Design Elective IV
LC 2018 Home Economics Food Studies Assignments IV
Correction - LC Home Economics Food Studies Practical - Coursework Journal (2015 - 2017)
2017 Circular S 53 15 LC Home Economics Coursework Assignments IV
LC 2017 Home Economics Food Studies Asignments IV
LC Home Economics Course Guidelines IV
LC 2017 Home Economics Assignments Textiles Design and Design Elective IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealáin 2013

Cuirfear eolas chuig na scoileanna faoin ábhar seo i gceann na haimsire. Beidh sé ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin ina dhiaidh sin.

Scrúdú na hArdteistiméireachta Tireolaíocht 2018/2019

Leaving Cert Geography Prescribed List of Topics 2018
S77_17 Circular Leaving Cert Geography IV
Leaving Cert Geography Prescribed List of Topics 2019 IV
Geographical Investigation sample reporting booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Innealtóireacht 2018

LC 2018 Engineering Practical Instructions to Teachers
2018 Circular S 73 17 Engineering Project EV and IV
LC 2018 Engineering Practical Examination Directions to candidates
LC 2018 Engineering Project-Design Higher level General directions to candidates IV
LC 2018 Enginering-Technology Project Manufacture - Ordinary level General directions to candidates IV
S95_17 Changes to 2018 Construction Studies and Engineering IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Teicneolaioch 2018

S70_17 LC Technology Coursework Circular 2018 BI
Teicneolaíocht Coimrí Obair Chúrsa 2018 IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stair 2015, 2016 & 2017

S67_14 LC 2015 History Arrangements for Presentation & Assessment of RSR
LC 2015 History RSR Booklet
S12_14 LC History Prescribed Topics 2016 and 2017

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2018 and 2019

S71-17 LC History- Arrangements for the presentation and assessment of the Research Study Report

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2020 & 2021

LC S1218 LC History Prescribed Topics 2020 & 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019

S87_17 LC 2018 Religion Coursework circular
2019 S93 17 Leaving Certificate Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework IV
S90_16 Leaving Cert 2018 Relgious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
S88_15 LC 2017 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles
LC 2017 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Staidéar Foirgníochta 2018

S91_17 Construction Studies - Project 2018
Poster - Project - 2018 - Const Studies IV
Construction Studies - Instruction to Candidates 2018 - Project IV
S95_17 Changes to 2018 Construction Studies and Engineering IV

Leaving Certificate Agricultural Science 2018

S20_18 Agricultural Science Coursework Circular

Leaving Certificate Agricultural Economics 2018

S21_18 Agricultural Economics Coursework Circular

Leaving Certificate Music 2017 & 2018

S59.15 Leaving Certificate Examination in Music (Chords) 2017
LC 2017 Music for the Attention of School Authorities
LC 2017 Music Note for Info of Teachers_Candidates
LC Music Poster 2017
LC Music MP 10 2017
LC Music Pros 2017
LC S75_16 Leaving Cert Music MP 10 Circular
LC 2018 Music for the Attention of School Authorities IV
LC 2018 Music Note for Info of Teachers_Candidates IV
LC Music Poster 2018 IV
LC Music MP 10 2018
LC Music Pros 2018
S89_17 Leaving Certificate Music MP 10 Circular

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Miotalóireacht 2018

2018 Circular S76_17 Metalwork Assignments
JC 2018 Metalwork Project Instructions and Design - Higher Level IV
JC 2018 Metalwork Project Instructions and Design - Ordinary Level IV
JC Metalwork Techniques and Design Practical - Higher Level ML1
JC Metalwork Techniques and Design Practical - Higher Level ML2
2018 Junior Certificate Metalwork Higher level project and Ordinary level project – VIDEO

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Ealain Ceardaiocht Dearadh Tionscadal 2018

Art, Craft, Design 2018 - Project - Ordinary and Higher Level (IV)
S69-17 Junior Certificate Examinations 2018 - Art, Craft, Design - Project (IV)

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht 2018

S67 Technology Design Tasks 2018
S67T Technology Design Tasks 2018
S79 17 JC Technology 2018

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2018

S78 17 Materials Technology Wood 2018
S54PT Teicneolaíocht Ábhar Adhmad Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh 2018

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eolaiocht 2018

2018 Junior Certificate Science Coursework B Investigation Titles
S80_17 JC Science 2018
JC Science Sample Reporting Booklet OWN
JC Science Sample Reporting Booklet - SET

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Reiligiúnach 2018 & 2019

S88_17 JC 2018 Religion Coursework Circular
S 94 17 Prescribed Titles for Religious Education Journal for Junior Certificate 2018 and 2019 IV
S91_16 JC 2017 2018 Religious Education Coursework Journal Prescribed Titles IV
JC 2017 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Saoránach, Sóisialta Agus Polaitiúil 2017

S83_16 CSPE Circular 2017
JC CSPE CWAB Sample Booklet
JC CSPE RAP Sample Booklet
JC Guidelines for Completion of CSPE Booklets

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eacnamaíocht Bhaile 2018

HP 10 Order of Merit Form 2018
JC 2018 Home Economics Food Culinary Skills Taks Assessment Format IV
S09_18 (IV) Practical Tests and Project Coursework in Home Economics
JC 2018 Home Economics Guidelines for Food & Culinary Skills Examination IV
S03_18 Guidelines JC Home Economics Food & Culinary Skills Circular 2018

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Léann Eabhrach 2018

S97_17 JC 2018 Jewish Studies Prescribed Titles for Project Work IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2018

JC Memorandum 2018 IV
JC Music MP 10 2018
JC Music PROS 2018
S94_17 JC Performing Tests in Music Circular

Cartlann


Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: February 20 2018, 15:47 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0