User Guide

Register

Cláraigh

To register please input your Examination Number and Personal Identification Number (PIN) as shown on your individual PIN letter.

Chun clárú a dhéanamh cuir isteach do Scrúduimhir agus d’Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP), a tugadh duit i do litir UAP ar leith.

MISLAID NUMBERS

School Based Candidates: If you have mislaid your examination number and/or PIN number, you should contact your school.

External Candidates: If you have mislaid your examination number and/or PIN number, you should Email candidateportal@examinations.ie

UIMHREACHA CAILLTE

Iarrthóirí Scoilbhunaithe: Más rud é gur chaill tú do scrúduimhir agus/nó d'uimhir UAP, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do scoil.

Iarrthóirí Seachtracha: Más rud é gur chaill tú do scrúduimhir agus/nó d'uimhir UAP, ba chóir duit R-phost a chur chuig entries@examinations.ie

 

If you are experiencing difficulties accessing the portal with the details on your individual PIN letter, please try using a different device as there may be browser compatibility issues.
Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a dhéanamh ar an tairseach leis na sonraí atá i do litir UAP ar leith, bain iarracht as gléas eile a úsáid mar b’fhéidir go mbeadh fadhbanna comhoiriúnachta brabhsálaí ann.

 

Email candidateportal@examinations.ie if you have any difficulties regarding this registration.
Cuir R-phost chuig candidateportal@examinations.ie má bhíonn deacrachtaí agat maidir leis an gclárú seo.