Results

Torthaí

Junior Cycle Results
In order to login you must enter the Exam Number and PIN number provided in the PIN letter that you have received from your school. If you do not have your Exam Number and PIN number, you must contact your school who will have these details for you.

Leaving Certificate Results
In order to use this service you must use your Exam Number and Password selected when you first registered for this service. If you have forgotten your password, click on the Forgot Your Password? link below and follow the instructions. If you have not yet registered for the results service, visit Exam Candidate Registration section to Register using your Exam and PIN number.

Torthaí na Sraithe Sóisearaí
Chun logáil isteach ní mór duit do Scrúduimhir a chur isteach chomh maith le d'uimhir UAP a tugadh duit sa litir UAP a fuair tú ó do scoil. Mura bhfuil do Scrúduimhir agus d'uimhir UAP agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do scoil a bhfuil na sonraí seo aici duit.

Leaving Certificate Results
Leis an tseirbhís seo a úsáid ní mór duit do Scrúduimhir agus an Pasfhocal a roghnaigh tú nuair a chláraigh tú don tseirbhís seo, a úsáid. Más rud é go ndearna tú dearmad ar do phasfhocal, cliceáil ar an nasc Dearmad Déanta Agat Ar Do Phasfhocal agus lean na treoracha. Murar chláraigh tú go fóill le haghaidh sheirbhís na dtorthaí, tabhair cuairt ar an gcuid maidir le Clárú d’Iarrthóirí Scrúduithe le Clárú a dhéanamh ag baint úsáid as do Scrúduimhir agus do UAP.

Log In

Log Ann

 

State Examinations Commission, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement
Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement