Results, Viewings & Appeals

Torthaí, Ag breathnù & Achomhairc

In order to use this service you must use your Exam Number and Password selected when you first registered for this service. If you have forgotten your password, click on the Forgot Your Password? link below and follow the instructions. If you have not yet registered for the results service, visit Exam Candidate Registration section to Register using your Exam and PIN number.

Leis an tseirbhís seo a úsáid ní mór duit do Scrúduimhir agus an Pasfhocal a roghnaigh tú nuair a chláraigh tú don tseirbhís seo, a úsáid. Más rud é go ndearna tú dearmad ar do phasfhocal, cliceáil ar an nasc Dearmad Déanta Agat Ar Do Phasfhocal agus lean na treoracha. Murar chláraigh tú go fóill le haghaidh sheirbhís na dtorthaí, tabhair cuairt ar an gcuid maidir le Clárú d’Iarrthóirí Scrúduithe le Clárú a dhéanamh ag baint úsáid as do Scrúduimhir agus do UAP.

Log In

Log Ann

 

State Examinations Commission, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement
Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement