State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Fáilte ón gCathaoirleach

  Thar ceann Coimisiún na Scrúduithe Stáit fearaim fáilte romhat dár suíomh gréasáin. Dearadh an suíomh gréasáin seo chun eolas fiúntach a sholáthar faoin gcóras scrúdaithe d’iarrthóirí, do thuismitheoirí, do mhúinteoirí, do phearsanra scoile agus do dhuine ar bith, ar ndóigh, ar spéis leis córas Gaelach na Scrúduithe Stáit. Chomh maith leis sin dearadh an suíomh gréasáin chun cur lenár réimse seirbhísí ar líne: Seirbhís Iocaíochta na n-Achomharc ar líne agus Seirbhís Iarratais na n-Iarrthóirí Seachtracha ar líne.

Tá na seirbhísí ar líne seo i measc líon áirithe tionscnamh bunaithe ar an teicneolaíocht a cuireadh ar fáil le blianta beaga anuas chun éifeacht an phróisis scrúdaithe a fheabhsú agus slánú an phróisis a chaomhnú. Bhain níos mó ná 24,000 mac léinn Ghaelacha feidhm as an Seirbhís Torthaí anuraidh chun a gcuid torthaí a rochtain ó níos mó na 40 tír éagsúla. Ta sé d’aidhm ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit an úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíocht den chéad scoth chun cur lenár seirbhísí agus forbairt a dhéanamh orthu.

Tá ról fior-thábhachtach ag Teicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide i ndeimhniú go bhfuil an próiseas scrúdaithe éifeachtach, oscailte agus trédhearcach. Is éard atá lárnach sa phróiseas seo ná rochtain na sean scrúdpháipéar, na scéimeanna marcála agus scripteanna scrúdaithe féin a chur ar fáil d’iarrthóirí agus eolas mionsonraithe a chur ar fáil ag gach céim den phróiseas. Táthar in ann an leibhéal seo rochtana agus cumarsáide a chur ar fáil de bharr infheistíocht leanúnach agus saothrú na n-uirlisí is tábhachtaí i dteicneolaíocht an eolais. Tá cúram orainn a dheimhniú go bhfuil ár suíomh gréasáin úsáideach agus inúsáideach freisin. Cliceáil le do thoil ar an nasc thíos chun riomhphost a sheoladh le do cheisteanna agus le do thuairimí. (Nasc le Foirm Aisfhothaithe). Fearaimíd fáilte roimh do chuntas agus is mór againn do thuairimí.

 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0