State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Irish eGovernment Award Winner 2006Shortlisted for Eircom Golden Spider Awards
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Our Role

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach i bhforbairt, i measúnú, i gcreidiúnú agus i ndeimhniú na scrúduithe dara leibhéal de Stáit na hÉireann: An Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is comhlacht poiblí neamh-rannach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit atá faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Candidate Information Booklet 2019 Examination Papers & Marking Schemes Statements of Results & Examination Certificates
For more
click here
For more
click here
For more click here  
Examinations 2021 Update
COVID19. Information
2021 External Candidate Application will open mid-January
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: January 15 2021, 13:58 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0