State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy
 

An Ardteistiméireacht Scrúduithe Ceoil

 
Teastas Sheosaraigh:Ceol 2011

TS Ceol Tiarlacha gan Ullmhu Ardleibheal
TS Ceol Tiarlacha gan Ullmhu Gnathleibheal

Ardteistiméireireacht:Ceol 2011

S_89_10 Trialacha Praiticiúla sa Cheol 2011
Ceol Tiarlacha gan Ullmhi Ardleibheal
Ceol Tiarlacha gan Ullmhu gnathleibheal

Ardteistiméireireacht:Ceol 2009

Ceol Trialacha Gan Ullmhú Gnáthleibhéal
Ceol Trialacha Gan Ullmhú Ardleibhéal

Teastas Sheosaraigh: Ceol 2008

Ceol Ardleibhéal Trialacha gan Ullmhú
Ceol Gnáthleibhéal Trialacha gan Ullmhú

Ardteistiméireach; Ceol 2008

1 Cluastrialacha Cuimhne Ardleibhéal
1 Cluastrialacha Cuimhne Gnáthleibhéal
2 CLuaistrialacha Cuimhne Séis Ardleibhéal 2008
2 Cluastrialacha Cuimhne Séis Gnátleibhéal
3 Amaharcthrialacha Ardleibhéal
3 Amaharcthrialacha Gnáthleibhéal
4 Amharcthrialacha Guth Ardleibhéal
4 Amharcthrialacha Guth Gnáthleibhéal

Ceol 2005

Scrúduithe Ceoil na hArdteistiméireachta, 2005: nótaí eolais do mhúinteoirí agus do mhic léinn.

Cliceáil anseo >> leis an doiciméad pdf a chóipeáil anuas.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: January 30 2017, 18:39 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0