State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Obair Chúrsa / Thionscadal

Roghnaigh as na ceannteidil seo a leanas ar an obair chúrsa phraiticiúil.
AN ARDTEISTIMÉIREACHT:
Ealaín 2021
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide 2021
Eacnamaíocht Bhaile 2020, 2021 & 2022
Tíreolaíocht 2021 agus 2022
Innealtóireacht 2021
Teicneolaíocht 2021
Stáir 2018 & 2019
Stáir 2020 & 2021
Stáir 2022 & 2023
Oideachas Reiligiúnach 2021
Staidéar Foirgníochta 2021
Music 2021
Agricultural Science 2021
Agricultural Science 2022
Agricultural Science 2020
Agricultural Economics 2020
LCVP 2020
Politics & Society 2020 & 2021
Eacnamaíocht 2021
Physical Education
Cartlann
SCRÚDÚ AN TEASTAS SHÓISEARAIGH:
Miotalóireacht 2021
Amharc-Ealaín na Sraithe Sóisearaí 2021
Teicneolaíocht 2021
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2021
Music 2021
Oideachas Reiligiúnach 2020 & 2021
Eacnamaíocht Bhaile 2021
Léann Eabhrach 2021
Environmental and Social Studies 2019
Cartlann
Regulations for the Acceptance and Authentication of coursework for the Certificate Examinations
S_68_08_Certificate_Examinations_Practical_Coursework
S_69_04 Leaving Certificate Accepance of Practical Coursework for Assessment
P3 2020 Practical Coursework
Guidance for Students and their Parents_Guardians in respect of Home Tuition
Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealaín 2021

S57 20 IV Information Circular for Leaving Certificate Art 2021 NOV 2020

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2021 Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

This Section contains details of the Practical Coursework elements of the Design and Communication Graphics syllabus for candidates sitting the examination in 2021.

DCG Student Assignment 2021(IV) Final
Correction to DCG Student Assigenment 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Eacnamaiocht Bhaile 2020, 2021 & 2022
This section contains details of the practical coursework elements of the Home Economics syllabus for candidates sitting the examination in 2020 & 2021

2022 Circular S 29 20 LC Home Economics Coursework Assignments IV
M47&48AT 2022
M47&48BT 2022
2020 Circular S 64 19 LC Home Economics Coursework Assignments IV
M47&48BT 2021
M47&48AT 2021
S68_18 LC Home Economics Coursework Assignments 2020 IV
LC 2020 Home Economics Food Studies Assignments (IV)
LC 2020 Home Economics Textile and Design Elective Assignments (IV)
Information Note re Online Marking of Home Economics 2020 beyond

Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealáin 2013

Cuirfear eolas chuig na scoileanna faoin ábhar seo i gceann na haimsire. Beidh sé ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin ina dhiaidh sin.

Scrúdú na hArdteistiméireachta Tíreolaíocht 2021 agus 2022

Leaving Cert Geography 2021 Prescribed List IV_SÓD
Tíreolaíocht_Liosta Sonraithe na dTopaicí Fiosrúcháin 2022
S46_20_Tíreolaíocht 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Innealtóireacht 2021

S33.20 - LC Engineering 2021 - Technology Projects - Guidelines for Project Work
LC 2021 Engineering Practical Examination. Instructions to Teachers IV
LC 2021 Engineering Technology Project Manufacture-Ordinary level. General directions to candidates.IV
LC 2021 Engineering Technology Project-Design-Higher Level. General directions to candidates IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Teicneolaiocht 2021

S40_20 LC Technology 2021
LC Teicneolaíocht_Coimrí Obair Chúrsa 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2018 and 2019

S73/18 LC History: Arrangements for the presentation and assessment of the Research Study Report

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2020 & 2021

LC S1218 LC History Prescribed Topics 2020 & 2021
S92/19 Leaving Certificate History - Geography Coursework Circular 2020
LC History RSR Booklet (Practice Only)
History Geography Coursework Circular 2021 IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2022 & 2023

Circular S12 20- 2022 2023 History Topics EV IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Oideachas Reiligiúnach 2021

S102_18 LC Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework 2020 IV
2019 S93 17 Leaving Certificate Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework IV
LC 2019 Religious Education Coursework Booklet
2021LC Religious Education Prescribed Titles circular for online marking of Coursework booklet IV
2022 IV circular LC Rel Ed Coursework Titles

Scrúdú na hArdteistiméireachta Staidéar Foirgníochta 2021

Circular S36_20 Const Studies Project 2021

Leaving Certificate Music 2021

LC Music for the attention of School Authorities 2021 IV
LC Music Note for Info of Teachers & Candidates 2021 IV
LC Music For the Attention of School Authorities IV
LC Music Note for Info of Teachers/Candidates IV
LC S31/20 Leaving Cert Music MP 10 Circular EV & IV
LC Music MP 10 2021 EV & IV
LC Music Poster 2021 EV & IV
LC Music Pros 2021 EV & IV
LC S8319 Leaving Cert Music MP 10 Circular
LC Music For the Attention of School Authorities
LC Music MP 10 2020
LC Music Pros 2020
LC Music Poster 2020 IV
LC Music Note for Info of TeachersCandidates IV
LMP4As 2021 EV & IV

Leaving Certificate Agricultural Science 2021

LC Agricultural Science 2021 IV Brief
Information Note in relation to the completion of the Leaving Certificate Agricultural Science Individual Investigative Study 2021 IV
Agricultural Science IIS Booklet_IV_Final

Leaving Certificate Agricultural Science 2022

LC Agricultural Science IIS Brief 2022_IV Final

Leaving Certificate Agricultural Science 2019

Agricultural Science S 15-20 Coursework Circular
Ag. Sc. practical Instructions to Teachers IV
S22.19 2019 LC Agricultural Science & Agricultural Economics - Assessment of Practical Coursework

Leaving Certificate Agricultural Economics 2020

Agricultural Economics S 17-20 Coursework Circular
S22.19 2019 LC Agricultural Science & Agricultural Economics - Assessment of Practical Coursework
Ag Economics project marking criteria

LCVP 2020

LCVP 2020 DVD_USB_Sequence Sheet
LCVP repeat candidates 2020
LCVP - Guidelines to Schools
LCVP Case Study 2020 IV

Leaving Certificate Politics & Society 2020 & 2021

Note for teachers on the completion of the digital coursework booklet 2020
Politics and Society reporting booklet IV 2020
Leaving Certificate Politics & Society 2020 Citizenship Project IV
S07_20 Leaving Certificate Politics & Society 2020 Citizenship Project Acceptance and Authentication Circular IV
Leaving Certificate Politics & Society – Citizenship Project Brief for examination in 2021 IV

Leaving Certificate Eacnamaíocht 2021

Economics Brief IV
Sample Coursework Brief_ LC_Economics_IV
Economics Coursework Booklet IV 2021 9-10

Leaving Certificate Physical Education

S35 20 Leaving certificate Physical Education Prescribed topics 2022 IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Miotalóireacht 2021

Metalwork Projects Video 2021
JC 2021 Metalwork Practical, Higher Level – Instructions to teachers ML1 IV
2021 Circular S 42 20 Metalwork Assignments
JC 2021 Metalwork Project Instructions and Design - Ordinary Level IV
JC 2021 Metalwork Project Instructions and Design - Higher Level IV

Amharc-Ealaín na Sraithe Sóisearaí 2021

Junior Cycle_Visual_Art_Brief 2021 IV
JC Visual Art circular S30-20 IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht 2021

S41_20 JC Technology 2021
S67T Teicneolaíocht_Tascanna Dearaidh 2021

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2021

S39_20 Materials Technology Wood 2021
S54PT_Teicneolaíocht Ábhar_Adhmad_Obair Chúrsa Achoimrí Dearaidh

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2020

JC S32/20 JC Music Performing Tests in Music Circular
JC Music MP4A CL 2021
JC Music MP 10 2021
JC Music Pros 2021
JC Music Memorandum 2021

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Reiligiúnach 2020 & 2021

Prescribed Titles for Religious Education Junior Certificate 2020 and 2021
S103_18 - Prescribed Titles for JC Religious Education for Practical Coursework 2019 & 2020
JC 2019 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eacnamaíocht Bhaile 2021

S47_20 Guidelines JC Home Economics Food Literacy Skills Circular 2021
Guidelines 2021 IV
S 52 _20 (IV) Practical Tests in Home Economics_22102020
JC 2021 Home Economics Food Literacy Skills Examination IV
HP10 (5 per sch) 2021

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Léann Eabhrach 2021

2021 JC Prescribed Titles Jewish Studies Project Work IV

Environmental and Social Studies 2019

ESS Form of Application 2019
S25_19 JC ESS 2019 EV_IV

Cartlann


Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: November 23 2020, 12:12 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0