State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Obair Chúrsa / Thionscadal

Roghnaigh as na ceannteidil seo a leanas ar an obair chúrsa phraiticiúil.
AN ARDTEISTIMÉIREACHT:
Ealaín 2019
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide 2020
Eacnamaíocht Bhaile 2020 & 2021
Tíreolaíocht 2019 agus 2020
Innealtóireacht 2019
Teicneolaíocht 2019
Stáir 2018 & 2019
Stáir 2020 & 2021
Oideachas Reiligiúnach 2019 & 2020
Staidéar Foirgníochta 2019
Music 2019
Agricultural Science 2019
Agricultural Economics 2019
LCVP 2019
Politics & Society 2020
Cartlann
SCRÚDÚ AN TEASTAS SHÓISEARAIGH:
Miotalóireacht 2019
Ealaín Ceardaíocht Dearadh – Tionscadal 2020
Teicneolaíocht 2019
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2019
Music 2019
Oideachas Reiligiúnach 2019 & 2020
OSSP 2019
Eacnamaíocht Bhaile 2019
Léann Eabhrach 2019
Environmental and Social Studies 2019
Cartlann
Regulations for the Acceptance and Authentication of coursework for the Certificate Examinations
S_68_08_Certificate_Examinations_Practical_Coursework
S_69_04 Leaving Certificate Accepance of Practical Coursework for Assessment
Guidance for Students and their Parents_Guardians in respect of Home Tuition
Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealaín 2019

S19_19 LC Art 2019 - Practical Art Life Sketching IV
S18_19 LC Art 2019 - Assessment of Coursework in Art IV
M62_67 2019 Art - Coursework Brief
S03_19 LC Art 2019 - Notice accompanying Coursework Brief
S104_18 LC Art 2019
S81_16 LC Art - Revised Assessment Framework

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2020 Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide

This section contains details of the Practical Coursework elements of the Design and Communication Graphics syllabus for candidates sitting the examination in 2020.

Combined brief circular 2020 S59 19
M80-and-M81P IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Eacnamaiocht Bhaile 2020 & 2021
This section contains details of the practical coursework elements of the Home Economics syllabus for candidates sitting the examination in 2019 & 2020

2020 Circular S 64 19 LC Home Economics Coursework Assignments IV
M47&48BT 2021
M47&48AT 2021
M47&48B 2021
M47&48A 2021
S68_18 LC Home Economics Coursework Assignments 2020 IV
LC 2020 Home Economics Food Studies Assignments (IV)
LC 2020 Home Economics Textile and Design Elective Assignments (IV)

Scrúdú na hArdteistiméireachta Ealáin 2013

Cuirfear eolas chuig na scoileanna faoin ábhar seo i gceann na haimsire. Beidh sé ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin ina dhiaidh sin.

Scrúdú na hArdteistiméireachta Tíreolaíocht 2019 agus 2020

S44_19 Tíreolaíocht Leabhrán Tuarascála Fiosrúchán_Fordheimhniú agus Stóráil
S77_18 Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta 2019
Liosta Sonraithe na dTopaicí Fiosrúcháin 2020
Leaving Cert Geography Prescribed List of Topics 2019 IV
Geographical Investigation sample reporting booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Innealtóireacht 2019

2019 LC Practical Superintendents Report Engineering Constructions Studies - Green
IV-Engineering Practical Exam - Special Instructions to Supers
S 35 19 Engineering Practical Examination IV
S21.19 - LC Construction Studies & Engineering 2019 - Conduct of Practical Examination
S20.19 - LC Engineering 2019 - Completion of Practical Coursework
2019 Circular S 72 18 Engineering Project EV and IV
LC 2019 Engineering Practical Examination - Instructions to Teachers
LC 2019 Engineering Practical Examination - Directions to candidates.
LC 2019 Engineering Project - Design - Higher level. General directions to candidates IV
LC 2019 Engineering - Technology Project Manufacture - Ordinary level General directions to candidiates IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Teicneolaiocht 2019

S24_19 Ardteistiméireachta_ Teicneolaíocht_ obair chúrsa phraiticiúil
Circular S74_18 Leaving Certificate Technology Coursework 2019 IV
Technology Coursework Briefs 2019 IV

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2018 and 2019

S73/18 LC History: Arrangements for the presentation and assessment of the Research Study Report

Scrúdú na hArdteistiméireachta Stáir 2020 & 2021

LC S1218 LC History Prescribed Topics 2020 & 2021

Scrúdú na hArdteistiméireachta Oideachas Reiligiúnach 2019 & 2020

S102_18 LC Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework 2020 IV
2019 S93 17 Leaving Certificate Religious Education Prescribed Titles for Practical Coursework IV
LC 2019 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú na hArdteistiméireachta Staidéar Foirgníochta 2019

2019 Treoracha Speisialta do na Feitheoirí
S48_19 Scrúdú na hArdteistiméireachta 2019 Staidéar Foirgníochta – Triail Phraiticiúil
2019 LC Practical Superintendents Report Engineering & Constructions Studies
S39_19 Staidéar Foirgníochta - Scrúdú Praiticiúil 2019 Treoracha d'Iarrthóirí
S29_19 Measúnú ar obair chúrsa I Staidéar Foirgníochta
M77 Treoracha d'Iarrthóirí 2019 - Triail Phraiticiúil - Staidéar Foirgníochta
Staidéar Foirgníochta - Triail Phraiticiúil - Treoracha d'Iarrthóirí 2019
S21.19 - LC Construction Studies & Engineering 2019 - Conduct of Practical Examination
M77P Treoracha d Iarrthóirí 2019
Staidéar Foirgníochta 2019 - Postaer
S89_18 Staidéar Foirgníochta 2019 – Comhpháirt na hOibre Cúrsa

Leaving Certificate Music 2019

S59.15 Leaving Certificate Examination in Music (Chords) 2017
S97.18 LC Music 2019 – Practical Tests in Music
LC Music Practical Tests 2019 Circular LC
LC Music 2019 – Form MP 10
LC Music 2019 – Form PROS
LC Music 2019 – Notes for the Information of Teachers and Candidates
LC Music 2019 – Poster

Leaving Certificate Agricultural Science 2019

Ag. Sc. practical Instructions to Teachers IV
Agricultural Science S 07-19 Coursework Circular
S22.19 2019 LC Agricultural Science & Agricultural Economics - Assessment of Practical Coursework

Leaving Certificate Agricultural Economics 2019

Agricultural Economics S 08-19 Coursework Circular
S22.19 2019 LC Agricultural Science & Agricultural Economics - Assessment of Practical Coursework
Ag Economics project marking criteria

LCVP 2019

LCVP 2019 Case Studies IV
S16.19 - LCVP 2019 - New arrangements for the submission of the LCVP Practical Coursework
LCVP Assessment Guidelines
Circular S09.19 - LCVP - Guidelines for Schools 2019 - IV
SAMPLE Portfolio marking scheme - IV
LCVP 2019 DVD_USB_Sequence Sheet
LCVP repeat candidates 2019

Leaving Certificate Politics & Society 2020

Leaving Certificate Politics & Society 2020 Citizenship Project IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Miotalóireacht 2019

S31_19 - Junior Certificate 2019 - Metalwork Practical Higher Level EV IV
S23.19 JC Metalwork P2 circular EV IV
2019 Junior Certificate Metalwork Higher level project and Ordinary level project – VIDEO
S80_18 2019 Metalwork Assignments
JC 2019 Metalwork Project Instructions and Design - Higher Level IV
Junior Certificate 2019 Metalwork Project Instructions & Design - Ordinary Level IV
JC Metalwork Techniques and Design Practical Higher Level ML1
JC Metalwork Techniques and Design Practical Higher Level ML2
Important Information - Junior Certificate Metalwork Project - Ordinary Level

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Ealain Ceardaiocht Dearadh Tionscadal 2020

Junior Cycle Art Brief 2020 IV
S60.19 JC Visual Art Circular 2019 to travel with Brief 2020 IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht 2019

S45_19 Scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2019 Teicneolaíocht
S85-18 JC Technology 2019
S67T_19 TS Teicneolaíocht Tascanna Dearaidh

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) 2019

S36_19 - Teicneolaíocht Ábhar Adhmad 2019
MT10 Merit List for MTW 2019
S84_18 Materials Technology Wood 2019
S54PT_Teicneolaíocht Ábhar-Adhmad Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2019

JC Music 2019 – Memorandum
S98.18 JC Music 2019 – Performing Tests in Music
JC Music 2019 – Form MP 10
JC Music 2019 – Form PROS

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Reiligiúnach 2019 & 2020

S103_18 - Prescribed Titles for JC Religious Education Practical Coursework 2019 & 2020 IV
JC 2019 Religious Education Coursework Booklet

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Oideachas Saoránach, Sóisialta Agus Polaitiúil 2019

S46_19 Scrúdú an Teastais Shóisearaigh_ Oideachas Saoránach, Sóisialta Polaitiúil
S26_19 ESS Circular to accompany the P2 documents 2019
S96_18 CSPE 2019 IV
JC CSPE CWAB Sample Booklet
JC CSPE RAP Sample Booklet
JC Guidelines for Completion of CSPE Booklets

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Eacnamaíocht Bhaile 2019

JC 2019 Home Economics Food Culinary Skills Tasks Assessment Format V2
S17_19 (IV) Practical Tests and Project Coursework in Home Economics

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Léann Eabhrach 2019

2019 IV Jewish Studies Project Work Circular S75-76AT IV

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh Music 2018
Environmental and Social Studies 2019

ESS Form of Application 2019
S25_19 JC ESS 2019 EV_IV

Cartlann


Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: September 12 2019, 15:04 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0