State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy
 

An Scrúdú Gaeilge san Ardteistiméireacht ó 2012 ar aghaidh

 
Gaeilge Sraith Pictiúr 2022

Sraith Pictiúr 2022

Gaeilge Sraith Pictiúr 2021

Sraith Pictiúr 2021

Gaeilge Sraith Pictiúr 2020

Sraith Pictiúr 2020
S82_18 An Bhéaltriail chomónta Ghaeilge san Ardteistiméireacht ó 2020

Cuirfear cóipeanna crua de na Sraitheanna Pictiúr ar fáil do scoileanna go luath.

Gaeilge Sraith Pictiúr 2019

Sraith Pictiúr 2019

Gaeilge Sraith Pictiúr 2018

Sraith Pictiúr 2018

Gaeilge Sraith Pictiúr 2017

Sraith Pictiúr 2017

Páipéar Samplach / Sample Papers

Gaeilge_Ardleibhéal Páipéar 1
Gaeilge_Ardleibhéal Páipéar 2
Gaeilge_Gnathleibhéal Páipéar 1
Gaeilge_Gnathleibhéal Páipéar 2
Gaeilge_Bonnleibhéal
LC Irish Gnath-Ard Samples.mp3 (MP3 22Mb file)
LC Irish Sample Bonnleibheal (MP3 23Mb file)

S 71 11 Gaeilge 2012 Scrúdúpháipéir agus Dluthdhioscaí

S90 10 An Scrúdú Gaeilge san Ardteistiméireacht ó 2012 ar aghaidh

S52_12 Circular re LC Gaeilge Oral & Aural Examination 2012 IV

S100_12 JC & LC Irish Higher Level Exam for 2013 and thereafter

Fógraíonn CSS go bhfuil soiléiriú breise maidir leis an mBéaltriail Ghaeilge i scrúdú na hArdteistiméireachta 2012, critéir mheasúnachta don scrúdú féin san áireamh, le fáil anseo.

Ceisteanna a ardaíodh faoin BT Ardteiste

Soiléiriú Breisear Bhéaltriail na hArdteistiméireachta 2012

Department of Education and Skills circulars

Imlitir 20 2010

Imlitir 42 2007

Imlitir 71 2010

Archive
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: September 21 2020, 12:13 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0