State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí

  Is éard a bhíonn i dTuairiscí na bhPriomhscrúdaitheoirí athbhreithniú ar fheidhmiú na n-iarrthóirí sna scrúduithe agus mionanailísiú ar chaighdeán na bhfreagraí. Foilsítear na tuairiscí i líon roghnaithe ábhar agus clár gach bliain.
Chief Examiners' Reports 2018
 
JUNIOR CERTIFICATE/CYCLE LEAVING CERTIFICATE
Applied Maths
Accounting
Politics and Society
Chief Examiners' Reports 2017
 
JUNIOR CERTIFICATE/CYCLE LEAVING CERTIFICATE
English Engineering
Home Economics, Scientific and Social
History
Irish
Chief Examiners' Reports 2016
 
LEAVING CERTIFICATE
French
German
Italian
Japanese
Russian
Spanish
Technology
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2015
 
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Matamaitic Eolaíocht Talmhaíochta
Gréigis Ársa
Araibis
Gnó
Matamaitic
Fisic & Ceimic
Laidin
L.C.V.P. (Nascmhodúil)
Grafaic Dhearaidh Agus Chumarsáide
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2014
 
LEAVING CERTIFICATE APPLIED
Leaving Certificate Applied
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2013
 
LEAVING CERTIFICATE
Béarla
Ealaín
Ceimic
Fisic
Bitheolaíocht
Oideachas Reiligiúnach
Eacnamaíocht
Staidéar Foirgníochta
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2012
 
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Staidéar Gnó Matamaitic Fheidhmeach
Eacnamaíocht Bhaile Tíreolaíocht
Ceol Ceol
Léann Clasaiceach Gaeilge
Eacnamaíocht Talmhaíochta
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2011
 
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Tíreolaíocht Cúntasaíocht
Iodáilis Léann Clasaiceach
Innealtóireacht
Stair
Eacnamaíocht Bhaile

Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2010
 
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Gaeilge Eolaíocht Talmhaíochta
Eolaíocht Gnó
Miotalóireacht Fraincis
Gearmáinis
Rúisis
Spáinnis
LCVP (Nascmhodúil)

Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2009
 
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Oideachas Saoránach Araibis
Staidéar Imshaoil & Sóisialta Bitheolaíocht
Gréigis Ársa Staidéar Foirgníochta
Ábhair Teicneolaíocht (Adhmad) Grafaic Dhearaidh Agus Chumarsáide
Teicneolaiocht Eacnamaíocht
Gréigis Ársa
Iodáilis
Seapáinis
Fisic & Ceimic
Teicneolaiocht
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2008
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Fraincis Ceimic
Gearmáinis Béarla
Stair Gaeilge
Spáinnis Laidin
Grafaic Theicniúil Fisic
Laidin Reiligiúnach
Reiligiúnach
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2007
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Staidéar Gnó Eacnamaíocht Bhaile
Tíreolaíocht Matamaitic Fheidhmeach
Léann Eabhrach Eacnamaíocht Talmhaíochta
Ealaín Ceird Dearadh Léann Clasaiceach
Léann Clasaiceach Ceol
Tíreolaíocht
Léann Eabhrach
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2006
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Eacnamaíocht Bhaile Stair
Ceol Gearmáinis
Matamaitic Innealtóireacht
Eolaíocht Rúisis
Miotalóireacht(Materials and Technology) Spáinnis
Gaeilge Fraincis
Béarla Cúntasaíocht
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2005
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Staidéar Imshaoil & Sóisialta Gaeilge
Fraincis Iodáilis
Gearmáinis Eacnamaíocht
Iodáilis Gnó
Stair Béarla
Oideachas Saoránach Staidéar Foirgníochta
Fisic
Matamaitic
Ceimic
Fisic & Ceimic
Eolaíocht Talmhaíochta
Technical Drawing
Ealaín
LCA
Nascmhodúil
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2004
JUNIOR CERTIFICATE LEAVING CERTIFICATE
Staidéar Gnó Eacnamaíocht Bhaile
Laidin Matamaitic Fheidhmeach
Greek Eacnamaíocht Talmhaíochta
Laidin
Greek
Araibis
Seapáinis
Bitheolaíocht
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2003
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
Béarla Cuntasaíocht
Eacnamaíocht Bhaile Spáinnis
Tír Eolaíocht Fraincis
Matamaitic Gearmáinis
Gaeilge Staidéar Clasaiceacha
Ceol Ceol
Staidéar Clasaiceacha
Ealaín, Ceird agus Dearadh
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 2002
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
Grafaigh Theicniúla Stair
Teicneolaíocht Tír Eolaíocht
Teicneolaíocht Ábhar Eacnamaíocht
Eolas Imshaoil agus Daoneolas Gnó
Miotalóireacht Bitheolaíocht
Fraincis Fisic
Gearmáinis Ceimic
Spáinnis Innealtóireacht
Iodáilis Líníocht Theicniúil
Ardteistiméireacht Fheidhmeach
Tuairisc na bhPríomhScrúdaitheoirí 2001
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
Stair Eacnamaíocht Bhaile Eolaíoch agus Sóisialta*
Science/Science with Local Studies Béarla
Civic, Social and Political Education Eolaíocht Talmhaíochta*
Staidéar Foirgníochta*
Gaeilge*
Bitheolaíocht*
Matamaitic
Fisic agus Ceimic*
Ealain*
Tuairiscí na bhPriomhScrúdaitheoirí 2000
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
Béarla Cuntasaíocht
Eacnamaíocht Bhaile Spáinnis
Tír Eolaíocht Iodáilis
Staidéar Gnó Fraincis
Gaeilge Gearmáinis
Ceol Stair Eacnamaíochta
Laidin Matamaitic
Gréigis Matamaitic Fheidhmeach
Staidéar Clasaiceacha Ealaín
Ealaín, Ceird, Dearadh Ardteistiméireacht Fheidhmeach
Oideachas Saoránaíoch Moduil Nasctha - LCVP
Tuairiscí na bhPríomhScrúdaitheoirí 1999
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
Grafaigh Theicniúla Stair
Teicneolaíocht Tír Eolaíocht
Teicneolaíocht Ábhar Eacnamaíocht
Eolas Imshaoil agus Daoneolas Gnó
Miotalóireacht Ceol
Eolaíocht / Eolaíocht (le Staidéir Áitiúla) Eacnamaíocht Talmhaíochta
Matamaitic Laidin
Fraincis Gréigis
Gearmáinis
Spáinnis
Iodáilis
Oideachas Saoránaíoch Sóisialta
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: May 07 2019, 09:26 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0